CREATION BUSINESS s.r.o.

Rázusova 40
949 01 Nitra

IČO:
36805611
IČ DPH:
SK2022418464
Obchodný register : 
OS Nitra, vložka č. 26991/N

mobil:
0905 / 382 967, 0948 / 601 955,  0948 / 149 102
email:
info@creation-business.eu
www:
www.creation-business.eu

Školiace stredisko SR

Štúdio Glamour
Rázusova 40
949 01 Nitra

mobil:
0905 / 382 967, 0948 149 102
email:
studioglamour@studioglamour.sk
www:
www.studioglamour.sk

 

Distribútor a školitel pre ČR

ALMAF s.r.o
Pečárková 176/6
10 400 Praha 10

email:
Alexandra.fricova@almaf.cz
mobil:
00420 720 409 668